inkubator.jpg

2014-06-04 16:13:09

Turniej piłki siatkowej!!

Mieszkańców obszaru objętego LSR zapraszamy do udziału w organizowanym turnieju piłki siatkowej.

Szczegóły uczestnictwa w zakładce DO POBRANIA


2014-05-25 20:02:47

Wyniki konkursy fotograficznego

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej
Konkurs fotograficzny pn. „LGD „G5” w obiektywie – promocja dziedzictwa przyrodniczego Królewskiego Ponidzia”
W dniu 23.05.2014 odbyło się posiedzenie członków Kapituły Konkursowej w ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie „G5” konkursie .
Kapitułę Konkursową stanowiły następujące osoby:
1. Artur Cygan
2. Robert Gwóźdź
3. Grzegorz Kozłowski
4. Ewa Satora

pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu gmin powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie realizować będzie swe cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, które wchodzą w jego skład. LGD jest organizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdołała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców z zakresu zarządzania projektami.

Stowarzyszenie ”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i prowadzi działania zmierzające do budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

free_leader.gif

 

Bank zdjęć obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dostępny na stronie www.galeria.g-5.nazwa.pl

Mapa GPS obszaru G5 jest możliwa do pobrania ze strony Stowarzyszenia G5 pod adresem: www.gps.stowarzyszenieg5.pl