inkubator.jpg

2014-12-18 11:19:02

I Siatkarski Turniej Drużyn Amatorskich za nami!

W dniu 06.12.2014 o godzinie 14:00 na hali sportowej w Solcu-Zdroju odbył
się ”I turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich z terenu LGD”  zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „G5”.

IMG_2656.JPG 

2014-11-19 13:54:25

Buduj LSR razem z nami!

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument stworzony przez mieszkańców obszaru, którego dotyczy i dla nich samych, gdyż stanowi o tym na co wydatkowane będą środki w ramach PROW 2014-2020 za posrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

Jeśli macie przemyślenia, spostrzeżenia, uwagi lub pomysły jak powinien rozwijać się obszar powiatu buskiego w kolejnych lata to zapraszamy do wypełnienia ankiety, z której wnioski i rekomendacje zawarte zostaną w nowej LSR.

Ankieta dostępna w zakładce DO POBRANIA.   www.stowarzyszenieg5.pl/page.php?kat=3&main=114&id=114

Prosimy o przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: biuro.g5@wp.pl, osobiście do biura na ul. Słupskiej w Pacanowie lub pocztą tradycyjną.

Stwórzmy razem nową rzeczywistość!

pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu gmin powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie realizować będzie swe cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, które wchodzą w jego skład. LGD jest organizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdołała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców z zakresu zarządzania projektami.

Stowarzyszenie ”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i prowadzi działania zmierzające do budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

free_leader.gif

 

Bank zdjęć obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dostępny na stronie www.galeria.g-5.nazwa.pl

Mapa GPS obszaru G5 jest możliwa do pobrania ze strony Stowarzyszenia G5 pod adresem: www.gps.stowarzyszenieg5.pl