inkubator.jpg

2014-09-09 15:05:30

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie spotkań grup fokusowych!

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie  siedmiu spotkań w okresie wrzesień-listopad, wśród siedmiu zróżnicowanych grup społecznych:
1) rolnicy, 2) przedsiębiorcy, 3) urzędnicy, 4) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 5) nauczyciele, 6) przedstawiciele instytucji kultury, 7) młodzież.

Szczegóły zapytania:
Grupy liczące ok. 30 osób. Na jedną grupę przypada spotkanie  5 godzinne.
Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, metodami aktywnymi z wykorzystaniem technik coachingowych, metod psychologii zorientowanej na proces, metod projekcyjnych oraz arteterapeutycznych, procesów grupowych w celu uzyskania wizji lokalnego regionu, potrzeb, oczekiwań oraz pomysłów rozwoju.
Podsumowaniem projektu będzie analiza całościowa (w wersji papierowej i elektronicznej) - ocena stanu dotychczasowej realizacji LSR oraz wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju Stowarzyszenia "G5"- sporządzone przez Oferenta.
Rekrutacja oraz ustalenie miejsca spotkań - po stronie Zamawiającego. Oferent zapewnia trenera do przeprowadzenia cyklu siedmiu spotkań. Trener jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji z realizacji spotkań. 

Zapytanie oraz wzór oferty w zakładce Aktualności - Zapytania Leader

ZAPRASZAMY

2014-08-27 14:53:44

Rajd rowerowy 2014

rajd_2014_1.jpg

pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu gmin powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie realizować będzie swe cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, które wchodzą w jego skład. LGD jest organizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdołała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców z zakresu zarządzania projektami.

Stowarzyszenie ”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i prowadzi działania zmierzające do budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

free_leader.gif

 

Bank zdjęć obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dostępny na stronie www.galeria.g-5.nazwa.pl

Mapa GPS obszaru G5 jest możliwa do pobrania ze strony Stowarzyszenia G5 pod adresem: www.gps.stowarzyszenieg5.pl